Pieteikšanās forma izglītības programmai Viesnīcu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija Viesnīcu pakalpojumu speciālists(p)

Deklerētā dzīvesvieta
Deklerētās dzīvesvietas (Ja neatšķiras, tad nākamos laukus par faktisko dzīvesvietu atstājiet tukšus!)
Faktiskā dzīvesvieta
Vecums *
Dienesta viesnīca *